avoghet

avogheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder avoghet inom generell ?

det att vara avog

Översättningar

Synonymer till avoghet

Möjliga synonymer till avoghet

Relaterat till avoghet

ovänskap

hat

illvilja

misshag

oenighet

ovillighet