avmattning

avmattningen

(-)(-)
Substantiv
ekonomi

Synonymer