avlysa

avlyser

avlyste

avlyst

avlys

Verb
  • "Om så inte är fallet: tänker kommissionen påpeka för de grekiska myndigheterna att de planerade infrastrukturbyggena bör avlysas eftersom de strider mot gemenskapens livsmiljö- och fågeldirektiv? eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Övrig relation