avliva

avlivar

avlivade

avlivat

avliva

Verb

Synonymer

Övrig relation

bildligt
zoologi