avlägsna

avlägsnar

avlägsnade

avlägsnat

avlägsna

Verbavlägsnad

Adjektiv