avgång

avgången

avgångar

avgångarna

Substantiv

Synonymer