avflyttning

avflyttningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet avflyttning

  • "Rapport har tagit fram siffror som visar att i de 25 kommuner med störst avflyttning har mer än hälften av befolkningen försvunnit sedan 1950."
  • "De två har sagts upp till avflyttning inför att Öhman går i pension från intendenttjänsten i höst."
  • "Kritikerna menar att den typen av resonemang är helt fel eftersom avfolkningen av landsbygden också betyder att viktig service uteblir och i förläggningen tvingar fram ytterligare avflyttning."
  • "Barn drabbas av påtvingad avflyttning som tredje man."
  • "Paret har sagts upp till avflyttning från den 250 kvadratmeter stora våningen inför det att Öhman lämnar intendenttjänsten och går i pension i månadsskiftet november-december."
  • "När jag öppnade brevet så stod det att jag var uppsagd till avflyttning."
  • "Boendeformen är kooperativ hyresrätt, vilket innebär att köparen betalar in en insats, som sen fås tillbaka vid avflyttning."
  • "Bakgrunden är att Scandic Hotels drivit hotell i Folkets Hus i Sundsvall sedan 1995, men 2010 sa Folkets Hus-föreningen upp hyresavtalet med sin hyresgäst för avflyttning 2012."
  • "Resultatet blev att Scandic sades upp för avflyttning 2012 och därmed var tvisten ett faktum."
  • "Därutöver tillkommer flyttkostnader och övriga omkostnader i samband med avflyttning."