avföring

avföringen

avföringar

avföringarna

Substantiv
medicin
  • "Ur tarmen kommer avföring"

Synonymer

kontor
Används i formell stil
  • "Dessutom ska grunderna för avföring ur skattesystemet begränsas."