avföda

avfödan

avfödor

avfödorna

Substantiv
  • "huggormars avföda"

Synonymer