avbild

avbilden

avbilder

avbilderna

Substantiv