avatar

(-)(-)(-)
Substantiv
Ett begrepp i indisk mytologi för ett gudaväsens inkarnation i människo- eller djurgestalt för att motverka det onda i världen.

Begreppet har blivit aktuellt genom filmen "Avatar", den första film som dragit in mer än 2 miljarder USD i intäkter
  • Engelska
  • avatar [ religion ]

Synonymer
avatar

avatars

Substantiv
religion
sanskrit för 'nedstigen' och syftar på gudomliga inkarnationer
  • "the very avatar of cunning"
avatar
the manifestation of a Hindu deity (especially Vishnu) in human or superhuman or animal form
  • "the Buddha is considered an avatar of the god Vishnu"