atom

atomen

atomer

atomerna

Substantiv
fysik
atom
En atom, från grekiskans ἄτομος, átomos, vilket betyder "odelbar", är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper.atom

atoms

Substantiv
fysik
atom
(physics and chemistry) the smallest component of an element having the chemical properties of the element
  • Svenska
  • atom [ fysik ]
atom
(nontechnical usage) a tiny piece of anything

Synonymer