atom-bomb

atom-bombs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till atom-bomb

Diskussion om ordet atom-bomb

atom-bomb

Verb

Vad betyder atom-bomb inom militärväsen ?

bomb with atomic weapons

Diskussion om ordet atom-bomb