astrolabe

astrolabes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder astrolabe inom astronomi ?

an early form of sextant

Diskussion om ordet astrolabe