assignor

assignors
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till assignor

Diskussion om ordet assignor