arriärgarde

arriärgardet

(-)(-)
Substantiv
militärväsen

Synonymer

Motsats