armera

armerar

armerade

armerat

armera

Verb
militärväsen

Synonymer

Motsats

byggnadskonst

Synonymer