arbetskraft

arbetskraften

(-)(-)
Substantiv
Den tjänst som en anställd säljer till en arbetsgivare på en arbetsmarknad.

Synonymer

ekonomi
De arbetsföra i en viss befolkning.

Synonymer
arbetskraft

Substantiv

Synonymer