avrop

avropet

(-)(-)
Substantiv
ekonomi

Synonymer

Är en/ett
avropa

avropar

avropade

avropat

avropa

Verb
ekonomi
Att när man köper varor eller tjänster hänvisa till ett tidigare träffat ramavtal. Vanligt vid exempelvis statliga ramavtal och finansiella avtal (till exempel finansiering av fastighetsfonder, riskkapitalbolag m.m.)

apropå

Adverb