appraisal

appraisals
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till appraisal

Ordet appraisal har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
ekonomi
generell

Vad betyder appraisal inom ekonomi ?

the classification of someone or something with respect to its worth

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till appraisal (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till appraisal (inom ekonomi)

Ordet appraisal inom generell

A document appraising the value of something (as for insurance or taxation)

Översättningar (inom generell)

Synonymer till appraisal (inom generell)

Möjliga synonymer till appraisal (inom generell)

Diskussion om ordet appraisal