appal

appal
appaled
appaled
Verb

Översättningar

Ordet appal har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom ur
medicin
ur

Ordet appal inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till appal (inom medicin)

Möjliga synonymer till appal (inom medicin)

Ordet appal inom ur

Översättningar (inom ur)

Synonymer till appal (inom ur)

Möjliga synonymer till appal (inom ur)

Diskussion om ordet appal