apologetik

Substantiv [n]

Översättningar

Översättningar

apologetik

apologetiken
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Vad betyder apologetik inom religion, bibliskt ?

försvar och bevis för den kristna läran

Översättningar

Engelska

Relaterat till apologetik

rättfärdigande

handledning

religionsurkund