AOE

Substantiv

Synonymer till AOE

Vad betyder AOE inom förkortning, data ?

Application Operating Environment, ursprung AT&T

Diskussion om ordet AOE