antigen

antigennen

antigener

antigenerna

Substantiv
biologi
Antigen är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismeantagen

Adjektiv

antigen

antigens

Substantiv
kemi
främmande ämne som kroppen försvarar sig mot genom bildning av antikroppar