anthraconite

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder anthraconite inom mineral ?

bituminös kalksten

Översättningar

Svenska