Antares

Namn

Översättningar

Hur används ordet Antares

  • "Inne i stallet hade tre hoppsadlar av märket Pretige och Antares stulits."
  • "Lastskeppet Cygnus, fastsatt vid raketen Antares, var lastad med 2,2 ton utrustning, mat och andra förnödenheter till de sex personer som finns på ISS."
  • "Nu när Antares lämnar Wallops flygbas i Virginia inte långt från Washington DC kan uppskjutningen faktiskt beskådas från Vita huset."
  • "Idag sköts rymdraketen Antares upp från Wallops flygbas i USA."

Diskussion om ordet Antares

Antares

Namn

Översättningar

Vad betyder Antares inom generell ?

the brightest star in Scorpius

Diskussion om ordet Antares