antaga

antager

antag

Verb
Vanligast
 • "Jag antar det"

Synonymer

Vanlig
 • "Låt oss anta att han skapar fred och kärlek på jorden"

Synonymer

Vanlig
 • "det antas att..."

Synonymer

Vanlig
 • "Jag beslöt också att anta idén"
 • "Familjen fick också godkännande att anta namnet Du Lys"
 • "Japan kommer att anta energibesparande teknik"

Synonymer

Motsats

Mindre vanlig
 • "Han antogs som studerande vid universitetet i..."

Synonymer

Mindre vanlig
 • "Torkan skulle kunna anta oroväckande proportioner"

Synonymer

 • "Hon antogs till högskolan"
 • "Han antog inbjudan"
 • "Han antog erbjudandet om arbete"

Synonymer

 • "Du måste antas som studerande vid..."
 • Engelska
 • admit [ utbildning ]

Synonymer

 • "Jag antar att det är en bugg"
 • "Jag antar att det är ett juridiskt spörsmål"

Synonymer

 • "Lagförslaget antogs enhälligt"

Synonymer