ansvar

ansvaret

ansvar

ansvaren

Substantiv
  • "Ta ansvar för sin hälsa"
  • "Amiralen hade det övergripande ansvaret för sin stab på 20 officerare"

Synonymer