anstryka

anstryker

anströk

anstrukit

anstryk

Verb
  • Engelska
  • prime [ färg ]