anstöt

anstöten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet anstöt

  • "– För att misstänkas för hets mot folkgrupp ska det inträffade väcka anstöt vilket det ju gjorde för de här personerna, säger Bengt Jeppson."
  • "Jag ångrar det nu, eftersom jag inte kunnat förutse att det skulle väcka en sådan anstöt, säger hon till BLT."
  • "Transportstyrelsen säger dock Nej till begäran, med motiveringen att skylten kan väcka anstöt eller medföra olägenheter."
  • "Sven-Åke Petters tillägger att det är viktigt att gemene man reagerar och meddelar polisen om man upptäcker något som väcker anstöt."
  • "Bynamn väckte anstöt – Lantmäteriet ändrar namnet"
  • "I Sverige får man ta ett nytt förnamn endast om namnet inte kan väcka anstöt, inte kan antas leda till obehag för bäraren, eller av annan anledning anses olämpligt som förnamn."
  • "Namnet Lucifer anses nämligen kunna väcka anstöt hos allmänheten."
  • "” Som förnamn får endast förvärvas ett namn som inte kan väcka anstöt, kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet eller av någon"
  • "– Det kan handla om att namnet väcker anstöt eller kan leda till obehag för bärararen, eller är ett varumärke som är skyddat, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket."
  • "I sitt avslag hänvisar Skatteverket till Namnlagen där det framgår att förnamn inte får godkännas om namnet kan väcka anstöt eller leda till obehag."

Rim på anstöt

Vad betyder anstöt inom generell ?

kollision, numera endast i bildlig bemärkelse

Möjliga synonymer till anstöt

Möjliga synonymer till anstöt

Relaterat till anstöt

ovilja

skakning

nyhet

ringaktning

tvedräkt

misshag

hinder