anställning

anställningen

anställningar

anställningarna

Substantiv
sociologi

Synonymer

Är del av