anspråkslöshet

anspråkslösheten
anspråkslösheter
anspråkslösheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet anspråkslöshet på svenska?

Obestämd singular: anspråkslöshet
Bestämd singular: anspråkslösheten
Obestämd plural: anspråkslösheter
Bestämd plural: anspråkslösheterna

Hur används ordet anspråkslöshet

  • "I sitt tal till litteraturpristagaren nämnde professor Kjell Espmark poetens sällsamma precision, rörlighet, skyddslöshet, rika lätthet, intensitet och anspråkslöshet."
  • "Espmark talade om poetens sällsamma precision, rörlighet, skyddslöshet, rika lätthet, intensitet och anspråkslöshet."
  • "I sitt tal till litteraturpristagaren nämnde professor Kjell Espmark poetens sällsamma precision, rörlighet, skyddslöshet, rika lätthet, intensitet och anspråkslöshet."
  • "Espmark talade om poetens sällsamma precision, rörlighet, skyddslöshet, rika lätthet, intensitet och anspråkslöshet."

Vad betyder anspråkslöshet inom ekonomi ?

det att vara anspråkslös

Översättningar

Synonymer till anspråkslöshet

Möjliga synonymer till anspråkslöshet

Relaterat till anspråkslöshet

ödmjukhet

hushållning

konstlöshet

enkelhet

anspråkslöshet

måttlighet

underklass

osjälviskhet

belåtenhet

underskattning