anslagsbevillning

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till anslagsbevillning

utgift

bortgivande