ansats

ansatsen

ansatser

ansatserna

Substantiv
sport
ansats
  • "en ansats till"

Synonymer

  • "Nya ansatser mot"

Synonymer

musik
  • "Flöjtspelaren bör ha ett brett register av artikulation. från ingen ansats till mjuka passager"

Synonymer

  • "De gjorde en ansats som vilda djur"

Synonymer

  • "I en ansats att höja sig över dessa problem"

Synonymer

sport
  • "Han gjorde en ansats i fältets mitt."

Synonymer
ansa

ansar

ansade

ansat

ansa

Verb