anropa

anropar

anropade

anropat

anropa

Verb

Synonymer

militärväsen
sjöfart
  • "Han anropade kaptenen med ett enda ord"