annulus

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder annulus inom smycken ?

en ring; området mellan två koncentriska cirkel|cirklar

Möjliga synonymer till annulus

Diskussion om ordet annulus

annulus

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet annulus har 3 betydelser

  • Inom gymnastik
  • Inom svamp
  • Inom teknik
gymnastik
svamp
teknik

Ordet annulus inom gymnastik

Översättningar (inom gymnastik)

Synonymer till annulus (inom gymnastik)

Möjliga synonymer till annulus (inom gymnastik)

Ordet annulus inom svamp

(fungi) remnant of the partial veil that in mature mushrooms surrounds the lower part of the stem

Översättningar (inom svamp)

Svenska

Möjliga synonymer till annulus (inom svamp)

Ordet annulus inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Diskussion om ordet annulus