annex

annexet
annex
annexen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet annex på svenska?

Obestämd singular: annex
Bestämd singular: annexet
Obestämd plural: annex
Bestämd plural: annexen

Hur används ordet annex

 • "Ett annex med sex lägenheter fick utrymmas."
 • "Delfinalen hålls i mitten av november och går hälsinglands bidrag hela vägen, blir det riksfinal i Globens annex innan melodifestival i mars."
 • "Det blir ännu en provisorisk lösning för högstadieelverna på Furulundsskolan, som under hösten haft lektioner i gamla Örjansskolans annex och fått mat från en foodtruck."
 • "Den bästa placeringen har nämligen bedömts vara vid Örjansskolans annex som ligger ett par kilometer bort."
 • "– Den bästa lokalen var i Örjansskolans annex som ligger ett par kilometer bort, säger Dick Hero som är en av två rektorer på Furulundsskolan."
 • "Ett annex till en gård i Eket, utanför Örkelljunga, står i lågor."
 • "Det ironiska är att Hall så sent som 2013 stängde 64 platser i ett annex."
 • "Intill huvudbyggnaden blir det dessutom ett annex med sju lägenheter."
 • "Branden har troligtvis startat i ett annex till ett fritidshus och sedan spred sig branden."
 • "- Jag känner med glad och jag känner att jag nu är i säkerhet, säger han när vi stöter på honom utanför hotellets annex där han bor."

Vad betyder annex inom byggnadskonst ?

mindre (ut)byggnad som är ett bihang till större byggnad

Översättningar

Engelska

Synonymer till annex

Möjliga synonymer till annex

Relaterat till annex

tillägg

arkitektur

kyrkoordning

annex

annex
annexed
annexed
Verb

Översättningar

Ordet annex har 4 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
militärväsen
generell
vardagligt
bildligt

Vad betyder annex inom militärväsen ?

take illegally, as of territory

Översättningar

Synonymer till annex

Möjliga synonymer till annex

Vanlig betydelse av ordet annex inom generell

take by conquest; as of territory

Översättningar

Synonymer till annex

Möjliga synonymer till annex

Mindre vanlig betydelse av ordet annex inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till annex

Ovanlig betydelse av ordet annex inom bildligt

attach to

Översättningar

Synonymer till annex

Möjliga synonymer till annex

annex

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder annex inom byggnadskonst ?

an addition that extends a main building

Översättningar

Svenska

Synonymer till annex

Möjliga synonymer till annex