anledning

anledningen

anledningar

anledningarna

Substantiv
Kausalitet, eller orsakssamband, innebär en form av nödvändighet i relationen mellan empiriska fenomen (ting eller händelser)
 • "Anledningen till att de överlevde var ett säkerhetsbälte"
 • "Det finns ingen anledning att gråta."
 • "Det finns en anledning att tro..."
 • "Ange din anledning för att tänka vad du tänker"

Synonymer

motiv, orsak, mindre vanligt
 • "Det har inte funnits någon anledning för klagomål"
indirekt anledning
 • "En direkt anledning till avskogning"
 • "Den direkta anledningen till dispyten."

Synonymer

 • "Ingen anledning!"

Synonymer

ursäkt,indirekt anledning
 • "Jag var glad att få en anledning att lämna honom."
 • "vid minsta anledning"
 • "Håller du på med att hitta en anledning...eller snarare en ursäkt för att somna om?"
 • "Jag hade ingen anledning att ingripa"
 • "Det finns ingen anledning till oro."

Synonymer