anlöpa

anlöper
anlöpte
anlöpt
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till anlöpa

Hur böjs ordet anlöpa på svenska?

Presens: anlöper
Preteritum: anlöpte
Supinum: anlöpt

Hur används ordet anlöpa

 • "Fiskaren hade förhandsanmält att anlöpa hamnen med sitt fiskefartyg klockan 14.15 den 9 mars i år, men var 13 minuter för tidig."
 • "Enligt Fiskeriverkets regler får inte fartyg anlöpa hamn före tid som angetts i förhandsanmälan och inte heller anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts i förhandsanmälan om inte annat särskilt har medgetts."
 • "Enligt Fiskeriverkets regler får inte fartyg anlöpa hamn före tid som angetts i förhandsanmälan och inte heller anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts i förhandsanmälan om inte annat särskilt har medgetts."
 • "Rederiets fartyg kommer anlöpa Gävle Containerterminal en gång i veckan från och med april."
 • "– Det är mycket som ska fungera när ett kryssningsfartyg ska anlöpa vilket gör att det känns extra roligt att vi kan visa på vår flexibilitet och välkomna dem till oss med mindre än två dagars varsel, säger Andreas Eriksson, ansvarig för kryssningsverksamheten i Helsingborgs Hamn i ett pressmeddelande."
 • "Tidigare på dagen uppgavs att det inte skulle få anlöpa hamnen i Beirut."
 • "De båda Stenafärjor med drygt 600 passagerare ombord som väntat på redden medan minan undersökts har fått anlöpa hamn."
 • "En ny djupkaj och muddring av farleden är nödvändigt för att större fartyg ska kunna anlöpa hamnen."
 • "– En enig styrelse står bakom denna investering som är ett steg i förberedelserna för Projekt Malmporten då ännu större fartyg kommer anlöpa Luleå Hamn, säger Birgitta Ahlqvist ordförande Luleå Hamn."
 • "Den som bedriver sjötransporter mellan Gotland och svensk fastlandshamn har hittills varit tvungen att anlöpa fastlandshamnen minst fem gånger per vecka året runt."

Ordet anlöpa har 2 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom teknik
sjöfart
teknik

Vad betyder anlöpa inom sjöfart ?

att komma in till hamn

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till anlöpa (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till anlöpa (inom sjöfart)

Ordet anlöpa inom teknik

värmebehandla metall för att göra det starkare (härda)

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till anlöpa (inom teknik)

Möjliga synonymer till anlöpa (inom teknik)

Diskussion om ordet anlöpa

 • Tension - 2008-04-08

  Anlöpt är en vämebehandlingsterm som på engelska heter stabilized