anker

ankers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet anker har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom måttenhet
  • Inom ur
sjöfart
måttenhet
ur

Ordet anker inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till anker

Ordet anker inom måttenhet

ett rymdmått motsvarande 8.5 gallon

Översättningar

Svenska

Ordet anker inom ur

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till anker