amphibian

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till amphibian

Diskussion om ordet amphibian

amphibian

amphibians
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet amphibian har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom luftfart
  • Inom fordon
generell
luftfart
fordon

Vad betyder amphibian inom generell ?

cold-blooded vertebrate typically living on land but breeding in water; aquatic larvae undergo metamorphosis into adult form

Översättningar (inom generell)

Ordet amphibian inom luftfart

designed to take off and land on water

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Synonymer till amphibian (inom luftfart)

Ordet amphibian inom fordon

a flat-bottomed motor vehicle that can travel on land or water

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till amphibian (inom fordon)

Möjliga synonymer till amphibian (inom fordon)

Diskussion om ordet amphibian