ambuscade

ambuscades
Substantiv

Översättningar

Synonymer till ambuscade

Möjliga synonymer till ambuscade

Diskussion om ordet ambuscade

ambuscade

ambuscade
ambuscaded
ambuscaded
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till ambuscade

Diskussion om ordet ambuscade