Aldebaran

Namn

Översättningar

Ordet Aldebaran inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet Aldebaran

Aldebaran

Namn

Översättningar

Vad betyder Aldebaran inom generell ?

the brightest star in Taurus

Diskussion om ordet Aldebaran