akterkastell

akterkastellet

(-)(-)
Substantiv
sjöfart historia

Synonymer

Är en/ett