akta

aktar

aktade

aktat

akta

Verb
Vanligast
  • "Akta din hälsa"

Synonymer

Vanlig
  • "Han aktar inte faran"

Synonymer

Ovanlig

Synonymer
akta

Interjektion