airheaded

Adjektiv

Vad betyder airheaded inom vardagligt ?

lacking seriousness; given to frivolity

Möjliga synonymer till airheaded