aim at

aim at
aimed at
aimed at
Verb

Översättningar