agitation

agitationen

(-)(-)
Substantiv
Vanligast politik
  • "Som ett resultat av f.d. Sovjetunionens upplösning strider stormakterna om landet som nu verkar ha sjunkit ned i en process med politisk agitation och sönderfall av såväl politiken som den sociala strukturen, något som behöver övervakas mer av EU:s institutioner och medlemsstaterna regeringar. europarl.europa.eu"

Synonymer

Har del

Övrig relation

kemi

Synonymer
agitation

agitations

Substantiv
kemi
the act of agitating something; causing it to move around (usually vigorously)
a mental state of extreme emotional disturbance the feeling of being agitated; not calm
A state of agitation or turbulent change or development.

Synonymer

disturbance usually in protest

Synonymer