agitate

agitate
agitated
agitated
Verb

Översättningar

Ordet agitate har 5 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom kemi
  • Inom juridik
  • Inom militärväsen
  • Inom ekonomi
kemi
kemi
juridik
militärväsen
ekonomi

Vad betyder agitate inom kemi ?

try to stir up public opinion

Översättningar

Svenska

Synonymer till agitate

Möjliga synonymer till agitate

Ordet agitate inom kemi

Översättningar

Svenska

Synonymer till agitate

Möjliga synonymer till agitate

Ordet agitate inom juridik

cause to be agitated, excited, or roused

Översättningar

Synonymer till agitate

Möjliga synonymer till agitate

Ordet agitate inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till agitate

Möjliga synonymer till agitate

Ordet agitate inom ekonomi

change the arrangement or position of

Översättningar

Synonymer till agitate

Möjliga synonymer till agitate

agitate

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet agitate har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom kemi
  • Inom politik
ALLMÄNT
kemi
politik

Ordet agitate inom ALLMÄNT

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till agitate

Ordet agitate inom kemi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till agitate

Ordet agitate inom politik

Översättningar

Möjliga synonymer till agitate