agg

agget

agg

aggen

Substantiv
Generellt:
Aggression eller aggressivitet är ett angripande, utmanande eller fientligt beteende hos medlemmar av samma art som avser att orsaka smärta eller skada. Rovdjursbeteende mellan medlemmar av en art mot en annan beskrivs också som aggression. En annan definition är att aggression är ett beteende som avser öka en varelses sociala dominans i förhållande till en annan varelses dominerande position.[1] Aggression tar sig olika uttryck, och kan uttryckas fysiskt, psykiskt eller verbalt, samt direkt eller indirekt.

Synonymer